mercredi 14 novembre 2012

dimanche 28 octobre 2012

14ème cours

Techniques pratiquées :
- kata dori nikyo
- kata dori kokyu nage
- men uchi irimi nage
- men uchi kote gaeshi
- men uchi shiho nage
- men uchi udekime nage
- men uchi sokumen irimi nage
- men uchi kubi nage
- men uchi kokyu nage
- men uchi jyu waza

samedi 20 octobre 2012

13ème cours

Techniques pratiquées :
- ryote dori ikkyo
- ryote dori shiho nage
- ryote dori kokyu nage
- ryote dori tenchi nage
- ryote dori kote gaeshi
- ryote dori sokumen irimi nage
- ryote dori irimi nage
- bokken shomen uchi kote gaeshi
- bokken shomen uchi kokyu nage

jeudi 18 octobre 2012

12ème cours

Techniques pratiquées :
- ai hanmi katate dori ikkyo omote/ura
- ai hanmi katate dori shiho nage
- ai hanmi katate dori tenchi nage
- ai hanmi katate dori ude kime nage
- ai hanmi katate dori kokyu nage
- jo tsuki jyu waza

dimanche 14 octobre 2012

11ème cours

Techniques pratiquées :
- ai hanmi katate dori irimi nage
- ai hanmi katate dori kote gaeshi
- ai hanmi katate dori udekime nage
- ryote dori kokyu nage
- ryote dori shiho nage
- ryote dori irimi nage
- ryote dori nikkyo
- jodan tsuki ikkyo
- jodan tsuki kokyu nage
- jodan tsuki sokumen irimi nage
- jodan tsuki jyu waza

mardi 9 octobre 2012

10ème cours

Techniques pratiquées :
- katate dori kote gaeshi
- katate dori shiho nage
- katate dori sokumen irimi nage
- katate dori kokyu nage
- kata dori nikyo ura
- kata dori ude kime nage
- chudan tsuki ikkyo omote
- chudan tsuki ikkyo ura
- chudan tsuki kokyu nage
- chudan tsuki kote gaeshi
- chudan tsuki soto kaiten nage
- chudan tsuki jyu waza